0 0,00 

Maria Chantry

Maria Chantry

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Jest absolwentką Filologii Klasycznej i Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Lettres Classiques Uniwersytetu Lille III we Francji. Doktoryzowała się i habilitowała na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się przede wszystkim literaturą łacińską renesansu i baroku oraz rzymską poezją epoki cycerońskiej i augustowskiej. Jest autorką książek Trzy nieba. Przestrzeń sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Wrocław 2002 oraz Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu (Italia i Polska), Wrocław 2014, a także artykułów publikowanych w kraju i zagranicą, m.in. w czasopismach: „Classica Wratislaviensia”, „Eos”, „Meander”, „Pamiętnik literacki”, „Terminus”, „Uranie”. Obecnie pracuje m.in. nad komentarzem literackim do Fraszek Jana Kochanowskiego w ramach Dokończenia sejmowego wydania Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego (grant NPRH na lata 2013-2018).

Więcej informacji

Powrót