0 0,00 

Marek Łagosz

Marek Łagosz

Profesor doktor habilitowany

Zainteresowania naukowe: ontologia, epistemologia, filozofia analityczna, filozofia Karola Marksa, fenomenologia, ontologia Boga oraz teologia.

Więcej informacji

Powrót