1 17,00 

Małgorzata Gaszyńska-Magiera

Małgorzata Gaszyńska-Magiera

Doktora habilitowana, profesora UW

Zainteresowania naukowe: przekład literacki, komunikacja międzykulturowa, lingwistyka kulturowa.

Więcej informacji

Powrót