0 0,00 

Maciej Gołąb

Maciej Gołąb

Profesor doktor habilitowany

Muzykolog, profesor nauk humanistycznych. Zajmuje się muzyką w kulturze, a w szczególności historią i teorią muzyki XIX i XX wieku, chopinologią oraz metodologią badań muzykologicznych. Autor ponad 160 artykułów naukowych oraz następujących książek: Dodekafonia (Bydgoszcz 1987), Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina (Kraków 1991; wyd. niem. Kolonia 1995), Józef Koffler (Kraków 1995; wyd. ang. Los Angeles 2004), Spór o granice poznania dzieła muzycznego (Wrocław 2003; wyd. ang. Frankfurt am Main 1998), Józef Michał Chomiński (Wrocław 2008), Muzyczna moderna w XX wieku (Wrocław 2011; wyd. ang. Frankfurt am Main 2016), Twelve Studies in Chopin (Frankfurt am Main 2014). Redaktor następujących publikacji: Przemiany stylu Chopina (Kraków 1993), Muzykologia we Wrocławiu (Wrocław 2005), Chopin w kulturze polskiej (Wrocław 2009).

Więcej informacji

Powrót