0 0,00 

Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola

Doktora

Doktora nauk społecznych, profesora Uniwersytetu w Göteborgu. Jej badania sytuują się na przecięciu mediów, kultury i nauki. Poszukuje powiązań między profesjonalną i nieprofesjonalną produkcją medialną, publiczną i nieformalną pedagogiką oraz podejściami kulturoznawczymi, preferując komparatystykę w regionie nordyckim.

Więcej informacji

Powrót