0 0,00 

Agnieszka Stępińska

Agnieszka Stępińska

Doktora habilitowana, profesora UAM

Profesora w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania koncentrują się wokół komunikowania politycznego oraz marketingu wyborczego. Ponadto, prowadzi badania nad dziennikarzami i zawartością przekazów medialnych. Uczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach badawczych, w tym: Foreign News on TV (2007-2012). Obecnie członkini Komitetu Zarządzającego Akcji COST IS 1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics i wiceprzewodnicząca Working Group 2: Populism and Media oraz kierowniczka zespołu realizującego polskie badania w ramach projektu Journalistic Role Performance Around the Globe. Członkini rady redakcyjnej Central European Journal of Communication oraz Środowoeuropejskich Studiów Politycznych.

Więcej informacji: https://agnieszkamatusiak.pl/dzialalnosc-naukowa/ oraz http://www.agnieszkastepinska.pl, http://www.populizm.amu.edu.pl.

Powrót