0 0,00 

Łukasz Baszak

Łukasz Baszak

Doktor. Asystent w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Autor kilkunastu publikacji z zakresu historii państwa i prawa. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” oraz sekretarzem serii „Studia Historycznoprawne” (SHP). W trakcie studiów doktoranckich przebywał na stypendium w Rzymie w ramach programu Erasmus+ na L’Università degli Studi di Roma „La Sapienza”.

Zainteresowania badawcze: historia państwa i prawa, historia gospodarcza, prawo cywilne II RP, prawo pracy II RP, prawo wyznaniowe II RP, a zwłaszcza sytuacja prawna związków wyznaniowych mniejszości religijnych.

Poza naukami prawnymi interesuje się literaturą piękną, kinem i filozofią.

Powrót