0 0,00 

Lech Tyszkiewicz

Lech Tyszkiewicz

Doktor habilitowany

Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 1958 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybitny historyk, znakomity znawca problematyki dziejów Słowiańszczyzny, ludów koczowniczych i średniowiecznego Śląska, mistrz i wychowawca wielu pokoleń historyków. Przez wiele lat kierował Zakładem Historii Polski i Powszechnej do końca XV wieku, w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1979-2001). W latach 1993-1996 był zastępcą dyrektora Instytutu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Komisji Historycznej i Archeologicznej przy oddziale PAN we Wrocławiu.

Więcej informacji

Powrót