0 0,00 

Krzysztof Chaczko

Krzysztof Chaczko

Doktor

Adiunkt. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Wiceprezes Regionalnego Oddziału PTPS w Krakowie. Kierownik szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych. Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia. Redaktor naczelny pisma „Wiadomości Społeczne”.

Zajmuje się zagadnieniami ewolucji polskiej pomocy społecznej, koncepcją centrów usług społecznych, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Ostatnio wydał: „Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018. Podręcznik akademicki” (Scholar, Warszawa 2018) (wraz z Mikołajem Brenkiem oraz Rafałem Pląskiem) oraz „Demokracja izraelska” (PWN, Warszawa 2018) (wraz z Arturem Skorkiem oraz Łukaszem T. Sroką).

Więcej informacji

Powrót