0 0,00 

System partyjny Izraela w perspektywie struktury podziałów socjopolitycznych


Głównym celem książki jest opis rozwoju systemu partyjnego Izraela w latach 1949–2006 oraz zbadanie źródeł przeobrażenia rywalizacji politycznej w tym państwie. Państwo żydowskie to specyficzna mieszanka zachodniej myśli politycznej, kulturowych naleciałości etnicznych oraz tradycji judaistycznych. Ani doświadczenia, ani problemy, ani oferty partyjne czy profile ugrupowań izraelskich nie łączą się raczej z dojrzałymi demokracjami europejskimi, również na Bliskim Wschodzie wciąż trudno odnaleźć demokrację mogącą posłużyć za materiał porównawczy dla Izraela. Przedstawiony przez autora opis ewolucji systemu partyjnego Izraela uwzględnia specyficzne uwarunkowania izraelskiej państwowości, pochodzące wprost ze zróżnicowanego otoczenia społecznego.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3236-0
Liczba stron
124
Format
e-book
Rok wydania
2011

O autorze

System partyjny Izraela w perspektywie struktury podziałów socjopolitycznych

Krzysztof Chaczko

Doktor
Zajmuje się zagadnieniami ewolucji polskiej pomocy społecznej, koncepcją centrów usług społecznych, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Więcej o autorze