0 0,00 

Karol Morawski

Karol Morawski

Doktor

Zainteresowania naukowe: teoria hegemonii, teoria dyskursu, polityczność , filozofia obrazów, imaginarium sfery politycznej, pamięć zbiorowa i historia, rewolucja francuska i rosyjska, rzeczywistość krajów postkomunistycznych.

Więcej informacji

Powrót