0 0,00 

Jerzy Żurko

Jerzy Żurko

Doktor habilitowany

Głównym polem jego zainteresowań naukowo-badawczych jest kultura rozumiana jako sfera wartości. Często podejmuje badania empiryczne kultury po to aby uzyskać odpowiedź na pytanie czy za pomocą zastosowanych metod badań jest możliwe zbadanie sfery wartości i jakie rezultaty poznawcze na tej drodze można uzyskać. Z tego powodu jego dorobek naukowy może czynić wrażenie niejednorodności (badanie osób bezdomnych i legendy literackiej Stanisława Przybyszewskiego). Z tego punktu widzenia ważnym osiągnięciem było stworzenie (przy udziale programisty Michała Orlika) programu komputerowego Socjolog 2.0 służącego do badania tekstów narracyjnych w celu rekonstrukcji struktur i systemów wartości.

Więcej informacji

Powrót