1 25,00 

Jędrzej Morawiecki

Jędrzej Morawiecki

Doktor habilitowany

Zajmuje się badaniem reportażu, funkcji perswazyjnej tekstów, analizą konwersacyjną oraz socjologiczną obserwacją uczestniczącą.

Więcej informacji

Powrót