0 0,00 

Jakub Węglorz

Jakub Węglorz

Doktor

Zainteresowania: historia mentalności epoki nowożytnej, historia zdrowotności, dawne metody leczenia, korespondencja staropolska, historia techniki i dawnej motoryzacji.

Więcej informacji

Powrót