0 0,00 

Jakub Tyszkiewicz

Jakub Tyszkiewicz

Profesor doktor habilitowany

Historyk, specjalizujący się w historii najnowszej, historii Śląska oraz stosunkach polsko-amerykańskich; nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Wrocławskim.

Więcej informacji

Powrót