0 0,00 

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F.Kennedy’ego


Monografia Jakuba Tyszkiewicza ―kolejny tom serii „Historia” ― stanowi omówienie kwestii dotyczących polityki władz amerykańskich wobec Polski w okresie prezydentury Johna F. Kennedy’ego. Opierając się zarówno na polskich, jak i amerykańskich materiałach źródłowych, między innymi na archiwaliach Departamentu Stanu, Autor przedstawia nie tylko zaangażowanie polityczne Waszyngtonu w sprawy Polski, na przykład podejście Stanów Zjednoczonych do kwestii granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale i współpracę na polu gospodarczym (pomoc amerykańska w ramach Rozdziału I PL 480) i kulturalnym oraz działania propagandowe. Niniejszy tom stanowi pierwsze tak całościowe ujęcie problematyki polityki USA wobec PRL w literaturze polskiej.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3232-2
Format
e-book
Rok wydania
2011

O autorze

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F.Kennedy’ego

Jakub Tyszkiewicz

Profesor doktor habilitowany
Historyk, specjalizujący się w historii najnowszej, historii Śląska oraz stosunkach polsko-amerykańskich.

Więcej o autorze