1 25,00 

Jacek Grębowiec

Jacek Grębowiec

Doktor habilitowany

Pisze o sobie

W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr pracuję od 2007 r. Regularnie prowadzę zajęcia z retoryki i erystyki oraz pragmatyki języka, mniej regularnie warsztat reklamy, warsztat tekstów użytkowych, dziennikarskie gatunki fotograficzne i in. Od roku 2008 do 2018 r. redagowałem rocznik (wcześniej półrocznik) “Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” – niesztampowy periodyk naukowy powstający pod opieką prof. Andrzeja Zawady (red. naczelny). Z ważniejszych moich publikacji można wymienić książki: rozprawę habilitacyjną “Pragmatyka reklamy” (2017), “Mówić i działać. Wykłady z pragmatyki języka” (2013) oraz “Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia” (2008), która latem 2014 r. ukazała się w przekładzie na język niemiecki pt. “Inschriften im öffentlichen Raum in Wrocław/Breslau”. Brałem również udział, jako współredaktor i współautor, w powstaniu unikatowego dwutomowego kompendium wiedzy “Interakcje. Leksykon komunikacji polsko-niemieckiej” (2015), a wraz z prof. Arkadiuszem Lewickim redagowałem tomy “Seriale z różnych stron” (2015) i “Przeboje z różnych stron” (2017). W wolnych chwilach czytam: najchętniej prozę Buzzatiego i Baricco, kryminały Mankella, eseje de Bottona i Sosnowskiego, naukowe rozważania Sennetta, słucham muzyki: jazzu (od Milesa Davisa do Larsa Danielssona i Aarona Parksa), progresywnego rocka (od King Crimson do Porcupine Tree i Stevena Wilsona) i w ogóle dobrego rocka (Led Zeppelin, Free, Black Crowes, Chris Robinson Brotherhood, Soundgarden, Opeth…).

Więcej informacji

Powrót