1 65,00 

Ewa Grzęda

Ewa Grzęda

Doktora habilitowana, profesora UWr

Zajmuje się problematyką literacką i kulturową polskiego romantyzmu, za szczególnym uwzględnieniem twórczości Juliusza Słowackiego. Odrębny krąg jej zainteresowań badawczych stanowi antropotanatologia humanistyczna oraz filozofia, semantyka i estetyka przyrody.

Więcej informacji

Powrót