0 0,00 

Dorota Moroń

Dorota Moroń

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Zastępczyni dyrektora Instytutu Politologii ds. nauczania, Kierowniczka Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym”.

Więcej informacji

Powrót