0 0,00 

Dominika Ferens

Dominika Ferens

Doktora habilitowana, profesora UWr

Dominika Ferens prowadzi na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia z literatury amerykańskiej i pisania prac naukowych. Stopień doktory uzyskała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w 1999 r. a stopień doktory habilitowanej na Uniwersytecie Wrocławskim w 2010 r. Prowadziła zajęcia na uniwersytetach w Niemczech, Rosji i USA.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą literatury amerykańskich mniejszości etnicznych, pogranicza etnografii i literatury, teorii rasy, płci i seksualności, literatury podróżniczej, oraz literatury popularnej. W latach 2011-2014 pełniła funkcję prezeski Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych. Od 2006 r. jest współredaktorką elektronicznego czasopisma naukowego InterAlia.

Więcej informacji

Powrót