0 0,00 

Ways of Knowing Small Places. Intersections of American Literature and Ethnography since the 1960s


Zmiany zachodzące w Ameryce w latach sześćdziesiątych XX wieku oraz wzrost liczby imigrantów z krajów Trzeciego Świata przyniosły stopniowe w USA zatarcie granic pomiędzy literaturą a etnografią. Antropologowie zaczęli pisać autobiografie oraz literaturę popularną, a w miejsce klasycznych badań etnograficznych pojawiły się dzieła pisarzy wywodzących się z „małych miejsc”. Dominika Ferens analizuje dzieła pisarzy mniejszościowych, którzy zaczęli reprezentować kultury, z których się wywodzą, zarówno w naukach społecznych, jak i na rynku literackim. Wśród omawianych tu prac znaleźć możemy między innymi Mama Day Glorii Naylor czy Thrice-Told Tale Margery Wolf.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3127-1
Liczba stron
200
Format
e-book
Rok wydania
2010

O autorce

Ways of Knowing Small Places. Intersections of American Literature and Ethnography since the 1960s

Dominika Ferens

Doktora habilitowana, profesora UWr
Jej zainteresowania badawcze dotyczą literatury amerykańskich mniejszości etnicznych, pogranicza etnografii i literatury, teorii rasy, płci i seksualności, literatury podróżniczej, oraz literatury popularnej.

Więcej o autorce