0 0,00 

Dawid Junke

Dawid Junke

Doktor

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół badań nad kulturą popularną, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych aspektów produkcji i recepcji seriali telewizyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturalnej „Trickster”.

Publikował m.in. w „Pracach Kulturoznawczych” i „Kulturze Współczesnej”. Autor książki Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych(2018), w której analizuje m. in. seriale Zagubieni (2004-2010), Detektyw (2014-) i Pozostawieni (2014-2017).

Strona internetowa: https://dawidjunke.com/

Więcej informacji

Powrót