0 0,00 

Dawid Głownia

Dawid Głownia

Doktor

Doktor nauk o sztuce – rozprawa doktorska poświęcona początkom kina w Japonii, obroniona na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem autorem książek Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju i Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach (m.in. „Kultura Popularna”, „Silva Iaponicarum”, „Litteraria Copernicana”, „Studia Humanistyczne AGH”, „Didaskalia” i „Quart”). Poza aktywnością publikacyjna i konferencyjną angażuję się także w działalność popularyzatorską, głównie w formie popularnonaukowych prelekcji. Szczegółowy wykaz mojej działalności dostępny jest znaleźć tutaj. Cyfrowe wersje moich publikacji dostępne są na moich profilach w serwisach Academia.edu i ResearchGate.

Zainteresowania: historia kina w Japonii, głównie w jego społeczno-historycznych kontekstach; recepcja japońskiego kina w Europie i USA; światowe kino gatunków i jego marginesy; historia amerykańskiego komiksu; socjologia (pop)kultury.

Więcej informacji

Powrót