0 0,00 

Dariusz Kozerewski

Dariusz Kozerewski

Profesor zwyczajny doktor habilitowany

Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe – aspekty: polityczne, gospodarcze, militarne, społeczne; strategia bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego; polityka bezpieczeństwa państwa; konflikty/kryzysy zbrojne – przyczyny, przebieg, skutki (wymiar międzynarodowy/wewnętrzny); międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne; polityka zbrojeniowa organizacji międzynarodowych, podmiotów gospodarczych (państwowych i niepaństwowych); zaangażowanie Polski w proces bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej; historia bezpieczeństwa (w tym: wojen i wojskowości, polityczna Europy, Polski, wybranych grup dyspozycyjnych); edukacja dla bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Powrót