0 0,00 

Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego


Publikacja koncentruje się na różnych aspektach funkcjonowania wojska, policji, służby więziennej, służby celnej, szczególne miejsce przyznając oficerom owych grup dyspozycyjnych. Implikuje to różnorodne podejścia badawcze, odmienne perspektywy poglądu, ale także niejednorodność problematyki. Stąd też w zamieszczonych tu artykułach podjęto kwestie dotyczące oficerów, ich roli i znaczenia w kontekście historycznym. Tom zawiera liczne raporty z badań empirycznych. Badania te dotyczą samych grup dyspozycyjnych oraz ich społecznego odbioru zarówno przez poszczególne kategorie respondentów, jak i określone społeczności lokalne. Współczesne dylematy znalazły swe odzwierciedlenie w artykułach analizujących różne aspekty obecności polskiej misji w Iraku. Autorzy dużo uwagi poświęcili nowo powstałym grupom dyspozycyjnym (CBA), a także bardzo istotnym patologiom społeczeństwa polskiego (korupcja) w kontekście wybranych grup. Problematykę grup dyspozycyjnych stanowią głównie dwa zagadnienia, dotyczące oficerów tych grup, a także bezpieczeństwa narodowego, istotne szczególnie w świetle wydarzeń i zjawisk współczesności. Do licznego wśród naszych autorów grona socjologów – podobnie jak w poprzednich monografiach – zaprosiliśmy przedstawicieli innych nauk społecznych, historycznych, administracyjnych i ekonomicznych, nie zapominając o przedstawicielach służb dyspozycyjnych. Przyświecało nam przekonanie, że nie jest tylko tak, iż nauka wyrasta z obserwacji, ale dodatkowo – „od środka” niekiedy widać to, czego nie odkryłoby najlepsze narzędzie badawcze używane przez socjologa „z zewnątrz”. Jeśli chodzi o poziom analizy, to ponownie uwidacznia się bardzo zróżnicowane podejście autorów. Analizy na poziomie mikro korespondują tu z ujęciami konstruowanymi na poziomie mezo i makro. Należy podkreślić, że zagadnienie uczestnictwa kobiet w służbach omawiane jest we wszystkich dotychczas opublikowanych tomach pokonferencyjnych dotyczących grup dyspozycyjnych społeczeństwa.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-2969-8
Liczba stron
488
Format
e-book
Rok wydania
2008

O redaktorach

Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego

Dariusz Kozerewski

Profesor zwyczajny doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe – aspekty: polityczne, gospodarcze, militarne, społeczne; strategia bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego; polityka bezpieczeństwa państwa; konflikty/kryzysy zbrojne – przyczyny, przebieg, skutki (wymiar międzynarodowy/wewnętrzny); międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne; polityka zbrojeniowa organizacji międzynarodowych, podmiotów gospodarczych (państwowych i niepaństwowych); zaangażowanie Polski w proces bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej; historia bezpieczeństwa (w tym: wojen i wojskowości, polityczna Europy, Polski, wybranych grup dyspozycyjnych); edukacja dla bezpieczeństwa.

Więcej o redaktorze
Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego

Jan Maciejewski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: socjologia grup dyspozycyjnych, socjologia wojska, socjologia bezpieczeństwa, studia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa, zmiany i rozwój publicznego sektora bezpieczeństwa, analiza organizacyjna i zawodowa w systemie bezpieczeństwa, przywództwo i zarządzanie bezpieczeństwem.

Więcej o redaktorze