0 0,00 

Dariusz Adamski

Dariusz Adamski

Profesor prawa, kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, autor wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, które ukazały się w wiodących światowych wydawnictwach i czasopismach poświęconych prawu europejskiemu, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda (2008–2009) i Europejskiego Banku Centralnego (2018).

Powrót