0 0,00 

Andrzej Polus

Andrzej Polus

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe: Afryka Subsaharyjska, teorie stosunków międzynarodowych.

Więcej informacji

Powrót