0 0,00 

Andrzej Bator

Andrzej Bator

Profesor doktor habilitowany
Prawnik, profesor nauk prawnych specjalizujący się w filozofii prawa, teorii państwa i prawa; nauczyciel akademicki związany z uczelniami we Wrocławiu i Wałbrzychu.

Więcej informacji

Powrót