0 0,00 

Aleksandra Kil

Aleksandra Kil

Doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa UWr

Przygotowuje pracę doktorską Od humanistyki cyfrowej do analogowej. Poznanie humanistyczne w perspektywie zwrotu cyfrowego. Otrzymała Fulbright Junior Advanced Research Award i w 2017/2018 prowadziła badania na Uniwersytecie Nowojorskim oraz Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. Współpracowała z Digital Methods Initiative na Uniwersytecie Amsterdamskim. Członkini Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Zainteresowana badaniami nowych mediów, teorią aktora-sieci i filozofią współczesnej humanistyki. Współautorka książki Issue Mapping for an Ageing Europe.

Więcej informacji

Powrót