0 0,00 

Prace Kulturoznawcze | tom XVIII | Kultura nie-ludzka

19,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1818" strip_tags="yes"]


„Kultura nie-ludzka” może wydawać się określeniem oksymoronicznym, zwłaszcza w świetle tych koncepcji kultury, które zwykły ją utożsamiać ze światem człowieka. W kontekście toczonych we współczesnej humanistyce debat o relacjach między tym, co ludzkie i nie-ludzkie przestaje kojarzyć się z ludzkim barbarzyństwem i odnosi się do nie-ludzkich form istnienia (zwierząt, roślin, rzeczy itp.). Teksty zebrane w najnowszym numerze „Prac Kulturoznawczych” poświęcone są głównie teorii aktora-sieci Brunona Latoura, który jest jednym z inspiratorów wspomnianych dyskusji. Autorzy poruszają wątki dotychczas w polskiej recepcji myśli francuskiego filozofa mało rozpoznane. Chodzi przede wszystkim o komentarze do ostatniej pracy Latoura o badaniach sposobów istnienia, w której sięga on po bliskie wrocławskiemu kulturoznawstwu — choć jak sam zauważa, uznawane za przestarzałe — pojęcie wartości.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0860-6668
Liczba stron
280
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2015

O redaktorach

Prace Kulturoznawcze | tom XVIII | Kultura nie-ludzka

Aleksandra Kil

Doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa UWr
Członkini Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Zainteresowana badaniami nowych mediów, teorią aktora-sieci i filozofią współczesnej humanistyki. Współautorka książki “Issue Mapping for an Ageing Europe”.

Więcej o redaktorze
Prace Kulturoznawcze | tom XVIII | Kultura nie-ludzka

Dorota Wolska

Profesora
Kierowała Zakładem Teorii i Krytyki Kultury, przewodniczyła Radzie Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii. Pełniła funkcję redaktorki naczelnej „Prac Kulturoznawczych”, współtworzyła działające w Instytucie Kulturoznawstwa Laboratorium Humanistyki Współczesnej. Była członkinią Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jej zainteresowania i prace badawcze koncentrowały się na aksjologicznie ukierunkowanej teorii kultury, estetyce oraz filozofii humanistyki.

Więcej o redaktorze
Prace Kulturoznawcze | tom XVIII | Kultura nie-ludzka

Jacek Małczyński

Doktor
Zainteresowania naukowe: współczesne teorie kultury, humanistyka środowiskowa, teoria postkolonialna, reprezentacje i pamięć Zagłady.

Więcej o redaktorze