0 0,00 

Agnieszka Wandel

Agnieszka Wandel

Doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: edytorstwo i rynek publikacji dla dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie; rozwój i typologia książek popularnonaukowych/edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem oferty francuskich wydawców; wpływ ideologii i tłumaczeń z języków obcych na kształt polskiego repertuaru wydawniczego w segmencie książek popularyzujących wiedzę o seksualności; upowszechnianie i opracowanie zasobów informacji.

Więcej informacji

Powrót