0 0,00 

Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Doktora habilitowana

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami indywidualnego prawa pracy, pracowniczej twórczości wynalazczej i autorskiej oraz problematyką dotyczącą statusu osób zatrudnionych w sferze publicznej.

Więcej informacji

Powrót