0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXIII


Niniejszy tom „Przeglądu Prawa i Administracji” tworzą opracowania, z których część została wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pojęcie pracodawcy w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych”, odbywającej się we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2017 roku. Problematyka związana z pełnieniem funkcji pracodawcy przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne rodzi wiele wątpliwości, które ujawniają się w płaszczyźnie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Celem prezentowanej publikacji jest z jednej strony zasygnalizowanie problemów, jakie mogą występować w praktyce w kontekście pojmowania pojęcia pracodawcy — jednej z podstawowych kategorii normatywnych prawa pracy. Z drugiej zaś przedstawione zostały kontrowersje dotyczące wykładni tego pojęcia na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych. Aspekty praktyczne są podbudowane stanowiskami teoretycznymi, prezentowanymi przez przedstawicieli doktryny. Tym samym publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo przedstawionymi zagadnieniami.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
188
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2018

O redaktorce

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXIII

Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Doktora habilitowana
W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami indywidualnego prawa pracy, pracowniczej twórczości wynalazczej i autorskiej oraz problematyką dotyczącą statusu osób zatrudnionych w sferze publicznej.

Więcej o redaktorze