0 0,00 

Agata Rybińska

Agata Rybińska

Doktora

Zainteresowania badawcze: kultura biblijna, kultura żydowska (zwł. kultura historyczna wieku XIX): religia, zwyczaje, kultura duchowa i materialna (sepulkralna, liturgiczna, edytorska), literatura żydowska (hebrajska, jidyszowa, w językach kraju), Żydzi aszkenazyjscy, studia feminologiczne.

Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2367,pl.html oraz https://judaistyka.uni.wroc.pl/katedra-judaistyki/zespol/doktoranci/agata-rybinska/

Powrót