0 0,00 

Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890)


Język religijny i praktyki religijne to niewątpliwie dwa zasadnicze wyznaczniki odrębności niemieckich Żydów w XIX wieku. Ograniczały one integrację żydowskiej mniejszości z chrześcijańskimi współobywatelami, dlatego też została podjęta próba analizy wybranych tekstów religijnych z tego okresu. Należą do nich pisma związanych z Breslau rabinów i nauczycieli – przedstawicieli ruchu „Wissenschaft des Judentums”, ich mowy okolicznościowe, modlitewniki, podręczniki, artykuły naukowe i prasowe, sprawozdania z działalności edukacyjnej, a także inskrypcje nagrobne z najstarszych pól na cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej. Źródła te odzwierciedlają językowy obraz świata oraz częściową akulturację językową wrocławskich Żydów. Priorytetem pozostało dla nich zachowanie żydowskiej tożsamości, a religia, język religijny, liturgia oraz praktyki religijne wyznaczały na ogół nieprzekraczalne granice integracji.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3556-9
Liczba stron
264
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2017

O redaktorce

Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890)

Agata Rybińska

Doktora
Zainteresowania badawcze: kultura biblijna, kultura żydowska (zwł. kultura historyczna wieku XIX): religia, zwyczaje, kultura duchowa i materialna (sepulkralna, liturgiczna, edytorska), literatura żydowska (hebrajska, jidyszowa, w językach kraju), Żydzi aszkenazyjscy, studia feminologiczne.

Więcej o redaktorze