1 45,00 

Adam Sulikowski

Adam Sulikowski

Profesor doktor habilitowany

Główne obszary zainteresowań badawczych: krytyczna teoria i filozofia prawa, postmarksizm i poststrukturalizm (wpływ na prawoznawstwo), teoria prawa konstytucyjnego, teoria i praktyka funkcjonowania sądów konstytucyjnych, francuska filozofia prawa i teoria konstytucyjna.

Więcej informacji

Powrót