0 0,00 

Światy alternatywne

archiwum wideo ze spotkania
Światy alternatywne

Czy Wszechpolak może stworzyć wspólnotę wartości z przedstawicielem organizacji walczących o przyjmowanie imigrantów w Polsce? Jakie wartości znajdziemy w polskim sporze o gender? W jaki sposób odmienne opcje tożsamościowe realizowane są w obrębie jednej grupy etnicznej w zależności od preferowanych wartości? 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w trakcie spotkania „Światy alternatywne” poszukają dr Marcin Stabrowski, Łukasz Rozwadowski wraz z prowadzącym Kamilem Cekierą.

Przyczynkiem do rozmowy jest publikacja, która niedawno ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytułowana „Spory o wartości II. Światy alternatywne”. 

Tom poświęcono sporom aksjologicznym ujmowanym w ramach szerokiej i interdyscyplinarnej perspektywy badawczej, łączącej kulturoznawstwo, filozofię, socjologię i ogólnie pojętą refleksję nad sztuką. Autorki i autorzy zamieszczonych w monografii tekstów nie uciekają od różnorakich zagadnień dotyczących zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów badań nad wartościami oraz ich realizacjami w społeczeństwie, kulturze, sztuce czy życiu codziennym. 

Powrót

Informacje praktyczne

Data
31/03/2022
Godzina
18:00
Miejsce
Facebook
Zobacz zapis ze spotkania

Goście

Łukasz Rozwadowski

Doktorant kulturoznawstwa w Szkole doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Podyplomowych gender Studies IBL PAN, członek Pracowni Badań nad Światem Przeżywanym (UWr), kulturoznawca. Interesuje się fenomenologią, w tym aksjologią fenomenologiczną, oraz badaniami nad płcią i seksualnością w kulturze. W przygotowywanej rozprawie doktorskiej przygląda się kulturze współczesnej przez pryzmat polskiego sporu o gender. Publikował między innymi w „Pracach Kulturoznawczych” i „Forum Socjologicznym”.

Więcej o autorze

Marcin Stabrowski

Doktor
Zainteresowania naukowe: historia kultury staropolskiej i europejskiej (XII-XVIIw.), teoria historii kultury, fenomenologia, aksjologia.

Więcej o autorze

O publikacji

Spory o wartości II. Światy alternatywne

W latach 2014–2017 w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone były badania pod szyldem „Spory o wartości”. Zaangażowało się w nie kilkoro pracowników, doktorantów i studentów. Przedstawiany tom jest drugą publikacją, którą zaowocował ten projekt. Podobnie jak pierwsza książka, zbiór „Spory o wartości II” jest świadectwem myślenia według wartości w kontekście badań kulturoznawczych. Tytułowe „Światy alternatywne” zapraszają do namysłu nad […]

Więcej o produkcie