0 0,00 

W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką

Symbol zastępczy

Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów reprezentują różne środowiska: bibliologów, grafików, bibliotekarzy, co umożliwiło interdyscyplinarny i wieloaspektowy ogląd prezentowanych zagadnień. W publikacji podjęto próbę opisu warsztatu i zakresu odpowiedzialności poszczególnych współtwórców książki, przeanalizowano zasady współdziałania oraz odpowiedzialność za końcowy efekt.
Postać materialna książki zależy od jej przeznaczenia, ale także zmieniających się w czasie możliwości technicznych oraz norm estetycznych. Za wszystkimi decyzjami podejmowanymi podczas przygotowywania danej edycji do druku stoją ludzie: autor, reprezentowany przez redaktora wydawca, projektant, ilustrator, operator DTP. Dysponują oni odpowiednimi kompetencjami merytorycznymi, wrażliwością estetyczną oraz narzędziami technologicznymi.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3328-2
Liczba stron
328
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2012

O autorkach

W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką

Ewa Repucho

Doktora habilitowana
Podejmowane w ostatnich latach problemy badawcze: twórczość wybitnych typografów, projektantów książki (np. Leona Urbańskiego 1926‒1998), kongenialne projektowanie książki (XX–XXI w.), typografia edycji naukowych – w teorii i praktyce, trendy w projektowaniu książki i druków, okładka jako komunikat słowno-obrazowy, edytorstwo bibliofilskie, technologia wytwarzania książki w perspektywie historycznej i współczesnej, bibliologia i jej interdyscyplinarne powiązania w zakresie estetyki książki i druku, kształcenie w zakresie projektowania książki.

Więcej o autorce
W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką

Małgorzata Komza

Doktora habilitowana
Znawczyni estetyki książki dawnej i współczesnej.

Więcej o autorce