0 0,00 

Małgorzata Komza

Małgorzata Komza

Doktora habilitowana

Znawczyni estetyki książki dawnej i współczesnej, prowadziła nowatorskie badania w zakresie sztuki książki i ilustracji książkowej. W 1969 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. W latach 1996–2005 pełniła obowiązki dyrektorki Instytutu, a następnie kierowała Zakładem Książki Współczesnej i Edytorstwa (2005–2016). Przez kilkanaście lat pełniła funkcję redaktorki naczelnej „Studiów o Książce i Informacji”.

Więcej informacji

Powrót