0 0,00 

Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa


Publikacja dotyczy kwestii procedur kontroli pomocy państwa (pomocy publicznej), o której mowa w art. 107 TFUE. Zawiera omówienie pojęć „przedsiębiorstwa” oraz „pomocy państwa”, postępowań związanych z pomocą publiczną przed Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także postępowań przed polskimi sądami i organami administracyjnymi, a także zagadnienia odzyskiwania pomocy państwa. Centralnym zagadnieniem dla pracy jest pozycja procesowa przedsiębiorstwa (w tym beneficjenta pomocy) w procedurze kontroli pomocy państwa. Publikacja przeznaczona jest dla praktyków zajmujących się tematem pomocy państwa oraz dla organów stosujących prawo pomocy publicznej, odnosząc się do wielu orzeczeń Sądu oraz Trybunału Sprawiedliwości, jak również do praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3694-8
Liczba stron
532
Format
e-book
Rok wydania
2020

O redaktorze