0 0,00 

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 18 numer 2

35,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
35,00 zł

Redakcja „Studia Philosophica Wratislaviensia” zachęca do lektury najnowszego zeszytu naszego pisma.

Artykuł Pete’a A.Y. Guntera to obszerne studium antyredukcjonizmu filozoficznego, w którym autor podkreśla ewolucję tego stanowiska oraz wskazuje na jego znaczenie dla współczesnej filozofii. Jego zdaniem wiąże się ono z tendencją do odchodzenia od mechanistycznych perspektyw na rzecz holistycznych.

Ireneusz Ziemiński dokonuje reinterpretacji historii nawrócenia apostoła Pawła; argumentuje, że ta kluczowa dla chrześcijaństwa postać jest moralnie i religijnie dwuznaczna: przykład Pawła może być źródłem nadziei dla grzeszników, że zawrócą z drogi zła i zyskają przebaczenie u Boga, ale także sugeruje, że wszyscy ludzie są w oczach Boga równie źli, niezależnie od tego, jakich zbrodni się dopuścili.

Agnieszka Bandura pisze o znaczeniu, jakie ma dla współczesnego rozumienia podmiotowości ludzkiej idea mobilności. Znajduje ona wyraz w licznych wzorcach podróżnego, pielgrzyma, migranta i nomady i podobnych. Jej artykuł omawia ten topos w dziełach osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych pisarzy filozoficznych, kładąc nacisk na odchodzeniu od pojęcia podmiotu osadzonego, ufundowanego i stabilnego na rzecz podmiotu w drodze, in motu.

Filip Stawski ocenia próbę pokonania kryzys teoretycznego w psychologii przez Paula Hoyningena-Huene za pomocą nowatorskiej koncepcji systematyczności nauki.

Bartosz Kośny zainspirował się dziełem Jana Łukasiewicza, jednego z największych polskich logików i prekursora logik wielowartościowych. Posłużyło mu ono do analizy zalet idei wielowartościowości w logice. Argumentuje on, że mimo uprzywilejowanej roli dwuwartościowości w logice, istnieje ważne miejsce dla rozumowań nieklasycznych, zakładających dodatkowe wartości logiczne.

Adriana Wierzba pisze o myśli Avishaia Margalita, jednej z najważniejszych postaci współczesnej filozofii izraelskiej. Pretekstem do jej rozważań jej polskie wydanie jego książki Etyka pamięci (Warszawa 2023, w przekładzie Katarzyny Liszki, Urszuli Lisowskiej i Zofii Rosińskiej).

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1895-8001
Liczba stron
124
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2023
Wolny dostęp

O redaktorze

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 18 numer 2

Adam Chmielewski

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, filozofia społeczna, filozofia polityki, etyka.

Więcej o redaktorze