0 0,00 

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 17 numer 1


W numerze znalazło się sześć obszernych studiów teoretycznych oraz historyczno-filozoficznych. Randall E. Auxier i Przemysław Bursztyka podejmują zagadnienie Obcego w perspektywie współczesnej filozofii — problem dotkliwie aktualny. Piotr Machura pisze o moralnej topografii pamięci, wskazując na jej rolę w kształtowaniu się tożsamości. Studium Victorii Rowe Holblbrook dotyczy złożonego zagadnienia metafizyki piękna w islamie, w której to religii, mimo zakazu reprezentacji, ta kategoria estetyczna odgrywa istotną rolę. Kwestie obrazowania analizuje również Ilona Błocian, czyniąc to z perspektywy psychoanalitycznej Sigmunda Freuda, zaś turecki badacz Engin Erdem analizuje wpływ myśli Arystotelesa na metafizykę Boga w filozofii Ibn Siny. Marta Dixa podjęła szeroko dyskutowany problem roli kultury w ewolucji gatunku ludzkiego.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1895-8001
Liczba stron
104
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022

O redaktorze

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 17 numer 1

Adam Chmielewski

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, filozofia społeczna, filozofia polityki, etyka.

Więcej o redaktorze