0 0,00 

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 15 numer 2

30,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30,00 zł.


Tom otwiera seminarium pod tytułem „Discussing Wonder”, w którym zgromadzono teksty trojga autorów na temat tytułowej kategorii zadziwienia (zachwytu). W otwierającym artykule U. Lisowska przedstawia argumenty na rzecz politycznej doniosłości pojęcia zadziwienia, czerpiąc między innymi z prac J. Bendika-Keymera. W kolejnym tekście Bendik-Keymer rozwija swoje stanowisko, koncentrując się na pojęciach autonomii i antroponomii. Te dwa oraz inne ujęcia krytykowane są w ostatnim głównym artykule, w którym W.P. Małecki podważa polityczne i moralne znaczenie zadziwienia. Seminarium zamykają trzy krótkie komentarze, w których autorzy wzajemnie odnoszą się do swoich tekstów. W dalszej części tom obejmuje wybór zróżnicowanych tematycznie artykułów. W pierwszym z nich I. Kirallah omawia krytykę sufizmu, którą sformułował współczesny marokański filozof — M. Abed Al-Jabri. Następnie poruszane są: zagadnienie wieloznaczności wyrazów w filozofii stoickiej, filozoficzne wątki poetyki G.E. Lessinga, kwestia aktualności ujęcia mądrości przez I. Kanta i problem granic nauki. Pojawiają się również uwagi o abstrakcji i hipostazie, o tym, jak tworzyć siebie według M. Foucaulta oraz czym był „człowiek ludzki” w myśli W. Kadłubka.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1895-8001
Liczba stron
208
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorach

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 15 numer 2

Artur Pacewicz

Doktor habilitowany
Obszarem jego zainteresowań jest filozofia starożytna.

Więcej o redaktorze
Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 15 numer 2

Urszula Lisowska

Doktora
Zainteresowania naukowe: podstawy polityczności, problematyka antropocenu, relacje między polityką a estetyką.

Więcej o redaktorze