0 0,00 

Studia o Książce i Informacji | tom 35


Tom 35 „Studiów o Książce i Informacji” został poświęcony w głównej mierze problemom bibliotek uczelnianych. Składają się na niego artykuły poruszające zagadnienia związane z funkcjonowaniem różnego typu baz danych w środowisku bibliotekarskim i dokumentowaniem dorobku pracowników wyższych uczelni w Polsce w kontekście najnowszych rozwiązań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tomie znalazł się również przegląd potencjalnych źródeł finansowania projektów bibliotecznych uczelni publicznych w Polsce oraz tekst opisujący system informacji bibliograficznej bibliotek bałkańskich. Uzupełnieniem części artykułowej są dwie recenzje publikacji z zakresu nauki o książce, jakie ukazały się w 2016 r. na polskim rynku wydawniczym, a także sprawozdanie z jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, obchodzonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Kultura książki w humanistyce współczesnej”.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7729
Liczba stron
196
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2016

O redaktorce