0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 43 numer 3

45,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="3667" strip_tags="yes"]


Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 43 numer 3

Mirosław Sadowski

Profesor doktor habilitowany, profesor UWr
Jego badania mieszczą się w obszarze doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej, praw człowieka i wielkich religii współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem muzułmańskiej koncepcji prawa i państwa. Obejmują one w pierwszym rzędzie problematykę papieskiego nauczania społecznego (od Leona XIII do Jana Pawła II), ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu dignitas humana i bonum commune, jako aksjologicznych fundamentów państwa prawa. Ściśle z tym związany jest drugi nurt jego zainteresowań, czyli wyzwania stojące przed współczesną bioetyką, w kontekście dyskursu nad etyką świętości życia i etyką jakości życia w powiązaniu z szeroko rozumianymi prawami człowieka.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 43 numer 3

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze