0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 3

Symbol zastępczy
35,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35,00 zł.


Numer 3 tomu 41 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” pod redakcją prof. Marka Maciejewskiego, dr. Tomasza Schefflera oraz dr. Radosława Antonowa zawiera jedenaście artykułów problemowych i jeden artykuł recenzyjny. Periodyk otwierają trzy teksty poświęcone dorobkowi naukowemu Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza: Rozprawy Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza w „Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” (Tomasz Scheffler, Marek Maciejewksi), Idee Carla Schmitta w dorobku Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza (Anna Citkowska-Kimla) oraz Przewrót Machiavellego (Piotr Kimla). Kolejna publikacja — Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789–1945). Część II (Adam Wielomski) — jest kontynuacją analizy podjętej w numerze 2 tomu 41 czasopisma. W następnym tekście autorzy (Roman Bäcker, Joanna Rak) podejmują się sformułowania kategorii teoretycznej demokracji opancerzonej i konstrukcji elementów istotnościowych jej trajektorii. Kolejny artykuł prezentuje doktrynę władzy Samuela Ruhterforda i stara się dowieść, że prowadzi ona do bezkompromisowego usprawiedliwienia nietolerancji religijnej (Tomasz Tulejski). Następny tekst dotyczy poglądów Leona Halbana na Kościół katolicki i neopogaństwo niemieckie (Ryszard Polak). W periodyku opublikowany został także artykuł prezentujący kształtowanie się programu politycznego PPS przed i po maju 1926 roku (Wawrzyniec Kowalski). Następne dwa teksty poświęcone są zagadnieniom bezpieczeństwa. Pierwszy, w języku angielskim, dotyczy misji stabilizacyjnej ONZ w Mali (Zbyšek Korecki), natomiast w drugi charakteryzuje tak zwane miękkie czynniki bezpieczeństwa państwa (Alicja Paluch, Henryk Spustek). Ostatnim artykułem problemowym jest publikacja dotycząca europejskiej inicjatywy ustawodawczej prezentująca między innymi badania sondażowe, których celem było ustalenie, jak ta instytucja jawi się w świadomości Polaków (Katarzyna Daniel). Numer zamyka artykuł recenzyjny integralnej i kontekstowej analizy szariatu wyrażonej przede wszystkim w książce Mirosława Sadowskiego Islam. Religia i prawo (Ryszard Michalak).

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Liczba stron
220
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 3

Marek Maciejewski

Profesor doktor habiliotwany
Specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 3

Radosław Antonów

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne, doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu, problematyka z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, polityka społeczna, problematyka z zakresu handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, współczesne wojny asymetryczne, zamówienia publiczne.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 3

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze