0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 36 numer 4


Czwarty zeszyt 36 numeru czasopisma „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) otwiera tekst Marka Maciejewskiego, stanowiący pożegnanie prof. Wiesława Kozub-Ciembroniewicza. Następnie opublikowano tu sześć artykułów problemowych i jedną recenzję. Autorami pierwszego tekstu są Lech Dubel i Marcin Niemczyk, którzy podejmują próbę interpretacji wydarzeń Praskiej Wiosny. Marek Kornat pisze o polskiej debacie na temat pojęcia totalizmu w dwudziestoleciu międzywojennym. Anna Citkowska-Kimla przedstawia freudowskie spojrzenie na naturę człowieka w kontekście rzeczywistości wojny, a Maciej Cesarz — elementy tradycji ustaszowskiej w obecnej polityce Chorwacji. Autorka kolejnego tekstu, Zuzanna Dziuban, stawia pytanie o konsekwencje politycznej transnacjonalizacji pamięci Holokaustu, natomiast Łukasz Święcicki prezentuje sylwetkę Carla Schmitta jako prawnika-konstytucjonalisty. Patryk Stalski zaś omawia siedemdziesiąty pierwszy numer tom półrocznika „Pro Fide Rege et Lege”, w którym zakwestionowano tendencje do identyfikowania konserwatyzmu z faszyzmem.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Liczba stron
148
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2014

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 36 numer 4

Marek Maciejewski

Profesor doktor habiliotwany
Specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 36 numer 4

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze