0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 36 numer 3

22,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1206" strip_tags="yes"]


Najnowszy numer kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) otwiera artykuł Dobrosławy Antonów na temat opłaty skarbowej w systemie prawa PRL w aspekcie ustawy z 13 XII 1957 roku. Aleksandra Spychalska zajmuje się konfliktem religijnym jako podłożem ludobójstwa na przykładzie konfliktu bośniackiego. Olha Zołotar pisze o ochronie praw człowieka w systemie prawnym Ukrainy. Marek Maciejewski analizuje naturę przywództwa Adolfa Hitlera w ujęciu Laurence’a Reesa. Karol Dąbrowski pisze o interpretacjach nazistowskiej filozofii prawa przez Tadeusza Guza. Tom kończy sprawozdanie Marty Mackiewicz z II Zjazdu Niemcoznawców.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Liczba stron
96
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 36 numer 3

Marek Maciejewski

Profesor doktor habiliotwany
Specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 36 numer 3

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze