0 0,00 

Studia Linguistica | tom XLII


Zeszyt „Studia Linguistica” XLII/2023 zawiera sześć artykułów naukowych recenzowanych, które dotyczą różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi oraz trzy artykuły recenzyjne. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Warszawa, Katowice, Kraków, Opole) oraz zagranicą (Francja, Włochy). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom z obszaru gramatyki języka niemieckiego (połączenia werbo-nominalne, I. Gaworski), frazeologii (badania porównawcze, P. Golda, O. Karabag, J. Ryszka), lingwistyki tekstu (XIX-wieczne Księgi Zmarłych, P. Owsiński), lingwistyki antropologicznej (analiza dyskursu medialnego, M. Strukowska), dydaktyki języków obcych (zastosowanie sztucznej inteligencji w nauczaniu, M. Maziarz) oraz translatoryki (tłumaczenie tekstów technicznych, Ł. Solarz). Językiem artykułów publikacji jest angielski, niemiecki, francuski i polski. Zeszyt zamykają trzy artykuły recenzyjne polskojęzycznych i niemieckojęzycznych publikacji naukowych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1169
Liczba stron
138
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2023
Wolny dostęp

O redaktorce

Studia Linguistica | tom XLII

Edyta Błachut

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej o redaktorze