0 0,00 

Studia Linguistica | tom XL

30,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
30,00 zł

Zeszyt „Studia Linguistica” (XL/2021) zawiera dziewięć artykułów naukowych recenzowanych, które dotyczą różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi oraz dwa artykuły recenzyjne. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Szczecin, Łomża). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom m.in. z obszaru fonologii, gramatyki semantyki, leksyki i leksykografii oraz pragmalingwistyki danego języka. Inne prezentują wyniki badań porównawczych lub dotyczą analizy tekstu. Językami publikacji są angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński oraz polski. Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Zeszyt zamykają dwa artykuły recenzyjne polskich publikacji naukowych wydanych w 2020 roku.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1169
Liczba stron
172
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021
https
//wuwr.pl/slin/issue/view/862/389

O redaktorach

Studia Linguistica | tom XL

Artur Tworek

Profesor doktor habilitowany
Od 1989 pracownik naukowy w Zakładzie Języka Niemieckiego IFG UWr. Autor licznych publikacji na temat fonetyki i fonologii, językoznawstwa porównawczego, języka sportu. Współwydawca wrocławskich czasopism naukowych „Studia Linguistica” oraz „Linguistische Treffen in Wrocław”. Od 2015 roku wydawca elektronicznego czasopisma fonetycznego „Phonline. Studien zur linguistischen Phonetik”.

Więcej o redaktorze
Studia Linguistica | tom XL

Edyta Błachut

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej o redaktorze